นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8861
au.identifier.other 2301200729
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:24Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:24Z
dc.description นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานการแนะแนวอาชีพ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 โดยมี อาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 7 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10720
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา สกุลดี -- กิจกรรม
dc.subject.other สรณะ อรุณรัตน์ -- กิจกรรม
dc.title นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files