บรรยายพิเศษในงาน AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015 โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2906201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
33 ภาพ
Other title(s)
AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษในงาน AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง MSE 0101 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources