อาจารย์และนักศึกษาจาก DePauw University ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1001201423
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
57 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Dr. Khadija Stewart, Associate Professor of Computer Science และนักศึกษาจาก DePauw University ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning โดยมี Mr. Glen Vivien Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources