บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอิเล็กทรอนิก ระหว่าง บริษัท เอ็ม อินเทลลิเจนซ์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2566-01-10
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
3 หน้า