บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอิเล็กทรอนิก ระหว่าง บริษัท เอ็ม อินเทลลิเจนซ์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

dc.date.accessioned 2023-01-30T05:43:52Z
dc.date.available 2023-01-30T05:43:52Z
dc.date.issued 2566-01-10
dc.format.extent 3 หน้า
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/25650
dc.language.iso tha
dc.subject บันทึกความเข้าใจทางการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟท์แวร์
dc.subject การจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอิเล็กทรอนิก
dc.subject บันทึกเจตจำนง
dc.subject บริษัท เอ็ม อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ – จดหมายเหตุ
dc.subject.other ความร่วมมือทางการศึกษา
dc.subject.other การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
dc.title บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอิเล็กทรอนิก ระหว่าง บริษัท เอ็ม อินเทลลิเจนซ์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title.alternative Electronic Customer Relationship Management System Training and Workshop
dc.type Text
mods.genre MOU
Files