ผู้บริหาร United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-10-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหาร United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา และร่วมปรึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2545 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี และ ศจ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources