สัมมนาเรื่องThe Problems of Undocumented Children

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1709200943
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
95 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.ศูนย์John Paul II Center for Catholic Social Thought
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์John Paul II Center for Catholic Social Thoughtมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่องThe Problems of Undocumented Childrenเมื่อวันที่17กันยายน2552ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติJohn XXIII Conference Centerวิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources