แข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 10

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2502201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
228 ภาพ
Other title(s)
10th Martin's Cup 2010, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สระว่ายน้ำ Assumption University's Aquatic Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources