แถลงข่าวคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิคของไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2106201200
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
82 ภาพ
Other title(s)
แถลงข่าว Requiem for the Mother of Songs
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมงานแถลงข่าว Requiem for the Mother of Songs คอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิคของไทย โดย สมเถา สุจริตกุล กีตกวีเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ พระมารดาแห่งดนตรีคลาสสิคไทยกับคุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คุณปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันท่ 21 มิถุนายน 2555 ณ โบสถ์ St. Louis Marie de Montfort Chapel วิทยาเขตสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร. วินธัย โกกระกูล คณบดีคณะดนตรี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานแถลงข่าว
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources