ประชุมการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0701200603
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสภาสถาปนิกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2549 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources