เจ้าชายบีไดจี กษัตริย์องค์ที่ 9 ประเทศโซมาเลีย เสด็จฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1804201423
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
94 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าชายบีไดจี Beeldaje IX Mohamed มกุฎราชกุมารสาธารณรัฐโซมาเลีย ได้รับการสถาปนาขั้นเป็นกษัตริย์เมื่อปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่ 9 หรือในรัชกาลที่ 9 แห่งประเทศโซมาเลีย เสด็จฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม รับเสด็จ พร้อมด้วย Mr. Glen Vivian Chatilier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources