ผู้บริหารจาก The Royal Institution of Chartered Serveyors (RICS) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0804201102
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
40 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจาก The Royal Institution of Chartered Serveyors (RICS) เยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 โดยมี ดร. สนทยา วนิชวัฒนะ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ อาจารย์อรรณพ พึ่งเชื้อ รองหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources