แถลงข่าว AU U Town Sim

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0907200928
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
118 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบัณฑิตศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว AU U Town Sim เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources