พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร Executive Mini-MBA Programs

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1612200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
43 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร Executive Mini-MBA Programs เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์และผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources