คณะกรรมการสภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1403200607
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
26 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการสภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 ณ ห้อง C81 อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources