คณะกรรมการสภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

au.identifier.bibno 0021-2212
au.identifier.other 1403200607
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:55Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:55Z
dc.description คณะกรรมการสภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 ณ ห้อง C81 อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 26 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10053
dc.subject.other ตรวจรับรองหลักสูตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล -- กิจกรรม
dc.title คณะกรรมการสภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 13
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212212-1.JPG
Size:
163.22 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212212-2.JPG
Size:
176.32 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212212-3.JPG
Size:
169.51 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212212-4.JPG
Size:
166.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-212212-5.JPG
Size:
169.74 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture