งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน L'Oreal e-strat Challenge 2004

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0207200402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
52 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงแสคงความยินดีแก่นักศึกษาของคณะที่ชนะเลิศการแข่งขัน L'Oreal e-strat Challenge 2004 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources