ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2103200800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ศึกษา-ดูงานวิชาการ กิจการนักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources