การขึ้นทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศ : พิจารณาในมิติของความร่วมมือระหว่างประเทศ = Sex offender register in the context of international cooperation

au.identifier.bibno 0022-0592
au.identifier.other INDX.
au.link.externalLink [Full Text](http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal/article/view/978/881)
dc.contributor.author วารีรัตน์ รัตนวิบูลย์สม
dc.date.accessioned 2015-07-08T04:29:17Z
dc.date.available 2015-07-08T04:29:17Z
dc.date.issued 2557
dc.description บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation วารสารนิติศาสตร์ 5, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557), 13-36
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/15175
dc.language.iso tha
dc.publisher มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject วารสารนิติศาสตร์
dc.subject วารสารนิติศาสตร์ -- 2557
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- วารสาร
dc.title การขึ้นทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศ : พิจารณาในมิติของความร่วมมือระหว่างประเทศ = en_US
dc.title Sex offender register in the context of international cooperation en_US
dc.title.alternative Sex offender register in the context of international cooperation
dc.type Text
mods.genre Journal Article
mods.location.physicalLocation School of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
au-lawj-Abstract-15175.pdf
Size:
1.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract