อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0206200937
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาดูงานการตรวจสอบภายใน และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 โดยมีอาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources