ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9357
au.identifier.other 0305200634
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:29:11Z
dc.date.available 2015-07-03T05:29:11Z
dc.description ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาดูงานวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 โดยมี ดร.สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ Asst.Prof. Dr. Teay Shawyun รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 7 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10267
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other สมพิศ ป. สัตยารักษ์ -- กิจกรรม
dc.subject.other Shawyun, Teay -- กิจกรรม
dc.title ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10267-1.JPG
Size:
193.98 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10267-2.JPG
Size:
159.87 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10267-3.JPG
Size:
189.8 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10267-4.JPG
Size:
179.11 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-10267-5.JPG
Size:
186.35 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture