ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA)

au.identifier.bibno 0021-7000
au.identifier.other 0407200938
dc.contributor.other สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:34:14Z
dc.date.available 2015-07-03T05:34:14Z
dc.description สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี กล่าวให้การต้อนรับ
dc.format.extent 169 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11712
dc.subject.other การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือฯ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.title ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) en_US
dc.title.alternative การประชุมวิสามัญสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files