อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Wisconsin-Whitewater ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0022-1926
au.identifier.other 0601201423
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2014/Activity_Int_2014/221926/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:31:05Z
dc.date.available 2015-07-03T05:31:05Z
dc.description อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Wisconsin-Whitewater ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวให้การตัอนรับและบรรยายสรุป พร้อมด้วย ดร.รดา สิริอนุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ
dc.format.extent 66 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10929
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์จาก University of Wisconsin-Whitewater เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นักศึกษาจาก University of Wisconsin-Whitewater เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Chatelier, Glen Vivian -- กิจกรรม
dc.title อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Wisconsin-Whitewater ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files