คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9564
au.identifier.other 509200601
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:22Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:22Z
dc.description คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษา-ดูงานหลักสูตร e-Learning และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานฝ่ายดำเนินการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต และศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานฝ่ายเทคโนโลยี วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 6 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9088
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงาน e-Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม
dc.subject.other ชัยยงค์ พรหมวงศ์ -- กิจกรรม
dc.subject.other อุทุมพร จามรมาน -- กิจกรรม
dc.title คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209564-1.jpg
Size:
172.41 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209564-2.jpg
Size:
158.39 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209564-3.jpg
Size:
162.81 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture