ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่นที่ 6

Published date
2542-02-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Engineering Last Orientation seminar Class 6, Faculty of Engineering, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ของคณะ รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องเกียรติคุณ
อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources