รายการตามหา...แก่นธรรม

Published date
2543-12-09
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
โครงการสัมมนาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพรายการตามหา...แก่นธรรม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2543 ณ วิทยาเขตบางนา โดยมีวิทยากรร่วมรายการคือ ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี พระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ศ. ดร. อิมรอน มะลูลีม สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources