พิธีมอบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรมโครงการ Business English Training Programme

Published date
2545-09-03
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรมโครงการ Business English Training Programme เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources