บรรยายพิเศษเรื่อง Reading Vessantara Jataka Tale

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2607200613
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Reading Vessantara Jataka Tale เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องA101 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนึ้ได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ อดีตหัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมี คณาจารย์และนักศึกษา คณะปรัชญาและศาสนา ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources