ประชุมนานาชาติ International Conference on Operations and Quantitative Management (ICOQM-8) เรื่อง Emerging Perspectives of Decision Making in a New Globalized World : Theory, Practice and Future Directions

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1710200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
293 ภาพ
Other title(s)
International Conference on Operations and Quantitative Management (ICOQM-8)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ International Conference on Operations and Quantitative Management (ICOQM-8) เรื่อง Emerging Perspectives of Decision Making in a New Globalized World : Theory, Practice and Future Directions ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับเกียรติจาก คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน และมีการเสนอผลงานวิจัยกว่า 250 งานวิจัยทั่วโลก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources