คณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2706201103
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
61 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง AR 0304 อาคาร Montfort del Rosario School of Architecture and Desigh วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี อาจารย์พิศิษฐ์ วิริยวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources