สัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การผลิตเครื่องดื่มที่ทำจากข้าว" ระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท ธัญญาทิพย์ จำกัด

Published date
2544-02-20
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
10 หน้า