ปัญหาการให้ความคุ้มครองรูปลักษณ์หีบห่อบรรจุของสินค้าตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

Published date
2550
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. 346.593048 ส759ป 2550
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
150 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Problems on the protection of product packages under the intellectual property law of Thailand
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)-- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2550.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
ไทย
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections