อธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทึ่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรมประจำปี 2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2201201404
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
44 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาฝรั่งเศสธุรกิจ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร เดอ มง ฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยประเภทบุคคลมีนางสาวอิสริยา เมฆรุ่งจรัส ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และนางสาวผุสชา สวนมาลี ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลชมเชยประเภททีม ประกอบด้วย นายวัชระ ทัพชัย นางสาวณัฐชารัศม์ อนันตกฤตยาธร นายจตุรงค์ สิงห์จันทร์ จากการแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ในงานกิจกรรมประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
นักศึกษาชนะเลิศการแข่งขันพูดบทสนทนา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นักศึกษาชนะเลิศการแข่งขัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
วัชระ ทัพชัย -- กิจกรรม
ผุสชา สวนมาลี -- กิจกรรม
อิศริยา เมฆรุ่งจรัส -- กิจกรรม
ณัฐชารัศม์ อนันตกฤตยาธร -- กิจกรรม
จตุรงค์ สิงห์จันทร์ -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources