การออกร้านจำหน่ายสินค้าและซุ้มกิจกรรมต่าง ๆของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0502201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
45 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานการออกร้านจำหน่ายสินค้าและซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources