มังกร ปี่แก้ว มือกลองแจ๊ซ อีกหนึ่งตำนานของไทย

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Matichon (Afternoon) (Feb 17, 2013), 13-14
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทสัมภาษณ์ อาจารย์มังกร ปี่แก้ว อาจารย์พิเศษคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Thailand International Jass Conference Lifetime Achievement Award ประจำปี 2556 จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงประสบการณ์ทางด้านดนตรี ที่มาของการเล่นกลอง และแรงบันดาลใจ รวมทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัว
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources