เอกอัครราชทูตสโลวักประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-10-09
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เอกอัครราชทูตสโลวักประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources