พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2544

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2806200129
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
38 ภาพ
Other title(s)
วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. สโมสรนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2544 จัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 ณ King's Lawn อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources