สัมมนาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
608200501
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
115 ภาพ
Other title(s)
Second International Conference on e-Learning for Knowledge-Base Society, College of Internet Distance Education, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ (Second International Conference on e-Learning for Knowledge-Based Society) ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII International Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources