พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-08-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
22 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วางพวงมาลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 ณ ลานพระบรมรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ศาลอาญา กรุงเทพใต้
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources