รับมอบเงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการวิชาการ “เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พ่อหลวงปิ่นปวงไทย”

Published date
2542-07-09
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คุณสกัณฑ์ พลจันทร ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน)
สาขาหัวหมาก มอบเงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการวิชาการ
“เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พ่อหลวงปิ่นปวงไทย”
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2542 โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ
อธิการบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources