คณาจารย์และนักศึกษาจาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2606201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์จาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร. พัทธ์หทัย ซินเลี่ยมทอง หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาดังกล่าวให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources