สร้างกุศล

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Ban Muang (Feb 8, 2013), 12
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (กลุ่ม Straight Line Triangle) คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดโครงการ "รักจากผู้ให้สู่ใจผู้รับ" (Give Life Through Love) เพื่อร่วมรณรงค์ให้มีการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมากขึ้น
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections