ผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0205200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจและเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 2 พฤษภารม 2550 โดยมี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources