สัมมนานานาชาติเรื่อง Asian Conference on Corporate Governance and Business Sustainability

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0710201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Asian Conference on Corporate Governance and Business Sustainabilit
Corporate Governance Reforms in Asia
Exploring Collaborative Pathways in Corporate Governance and Sustainable Business Partnerships
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ Shri Ram College of Commerce (SRCC), New Delhi ประเทศอินเดีย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Asian Conference on Corporate Governance and Business Sustainability ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมการสัมมนา และมีการบรรยายพิเศษจากคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในหัวข้อ Corporate Governance Reforms in Asia ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 มีการบรรยายพิเศษจาก H.E. Mr. Shri Anil Wadhwa, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of India to Kingdom of Thailand ในหัวข้อ Exploring Collaborative Pathways in Corporate Governance and Sustainable Business Partnerships
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources