ผู้นำที่เข้มแข็งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา กรณีศึกษา วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

au.identifier.bibno 0021-7159
au.identifier.callno ว.พ. 324.2593 ว363ผ 2550
dc.contributor.advisor วิชัย ตันติกุลานันท์
dc.contributor.author วสุรีย์ จันทร์ทรัพย์
dc.coverage.spatial ไทย
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:10:10Z
dc.date.available 2015-06-26T05:10:10Z
dc.date.issued 2550
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2550.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 164 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/1064
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other ผู้นำทางการเมือง -- ไทย
dc.subject.other ประชาธิปไตย -- ไทย
dc.subject.other ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตย, 2475-
dc.title ผู้นำที่เข้มแข็งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา กรณีศึกษา วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี en_US
dc.title.alternative A strong prime minister under the parliamentary system of Thailand : a case study on the official term
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-217159.pdf
Size:
84.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-217159.pdf
Size:
181.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections