โครงการออกแบบสื่อ Interactive เพื่อการประชาสัมพันธ์ Discovery Club

Published date
2542
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
GA4601 น299ค 2542
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
149 น. : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Bachelor of Communication Arts
Degree level
Bachelor
Degree discipline
นิเทศศิลป์
Degree department
Albert Laurence School of Communication Arts
Degree grantor
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Abstract
Table of contents
Description
รายงานนักศึกษา (ศศ.บ. (นิเทศศิลป์))--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2542.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources