งาน AU Celebration Day 2014

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2001201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
266 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน AU Celebration Day 2014 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่ให้กับกรรมการและสมาชิกของชมรมต่างๆ ขององค์การศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ บริเวณซุ้มประตูศรีรัตนโกสินทร์ อาคาร St. Michael วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources