โครงการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และการจัดแสดงสินค้า : สำหรับร้านเสื้อผ้า-เครื่องประดับ "UNIQUE '60s"

au.identifier.bibno 0015-2435
au.identifier.callno Student's Report GA4601 พ896ค 2538
dc.contributor.author เพ็ญวดี นพเกตุ
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:25:02Z
dc.date.available 2015-06-26T10:25:02Z
dc.date.issued 2538
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/6586
dc.language.iso tha
dc.publisher Assumption University
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other การตกแต่งและการประดับ -- ร้านเสื้อผ้า
dc.subject.other บรรจุภัณฑ์ -- ถุงกระดาษ
dc.title โครงการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และการจัดแสดงสินค้า : สำหรับร้านเสื้อผ้า-เครื่องประดับ "UNIQUE '60s" en_US
dc.type Text
mods.genre Student Report
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Undergraduate
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts
Files