งานประเพณีลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2529

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1511198629
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
123 ภาพ
Other title(s)
งานลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
วันลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. สโมสรนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2529 จัดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2529 ณ บริเวณ ดร.ชุบ พลาซ่า วิทยาเขตหัวหมาก งานประเพณีดังกล่าวจัดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการเป็นประธาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงศิลปการฟ้อนรำไทย เช่น รำปุหลานากง รำหนุมานจับนางเบญกาย รำเก็บใบชา การประกวดแต่งกายชุดไทย การประกวดกระทงและนางนพมาศ ผลการประกวดกระทง กระทงที่ชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ กระทงฝ่ายทะเบียน กระทงที่ชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่กระทงฝ่ายธุรการ นางนพมาศปีนี้ได้แก่ น.ส. โรสชาลี อเล็กซานเดอร์ น.ศ.ชั้นปีที่2 คณะบริหารธุรกิจ และรองนางนพมาศได้แก่ น.ส.อัญชลี พร้อมพันธ์ น.ส.อังครีย์ สันต์พนา น.ส.วันพรรษา สีบุญเรือง และน.ส.กนกพร ชิโนรักษ์
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources