การแสดงละครเวทีเรื่องบ้านทรายทอง โดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0104201406
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
104 ภาพ
Other title(s)
The Unseen Project 2013 in "Love Seen in Baan Sai-Tong, Assumption University"
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแสดงละครเวทีเรื่องบ้านทรายทอง โดยเปิดการแสดงวันละ 5 รอบ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2557 ณ อาคาร Communication Arts Studio วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจร่วมชมการแสดง
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources